Definition af “scenarier”

Begrebet “scenarie” eller “scene” bruges ofte i daglig tale. I fremtidslitteraturen er scenariet imidlertid en væsentlig konstruktion, som kan skabes på mange forskellige måder, og som der findes forskellige definitioner på.

En definition, der er velegnet til det indhold og de formål, der er skitseret her, er følgende:

“Fortællinger om alternative miljøer, hvor dagens beslutninger kan udspille sig. De er ikke forudsigelser. De er heller ikke strategier. I stedet er de mere som hypoteser om forskellige fremtider, der er specielt designet til at fremhæve de risici og muligheder, der er forbundet med specifikke strategiske spørgsmål.” 1

Eksperterne Spaniol og Rowland 2 definerer scenarier på en måde, så de kan afkrydses.
Scenarier …

❏ har en tidsmæssig egenskab, der er forankret i fremtiden, og refererer til eksterne kræfter i den sammenhæng

❏ scenarier skal være mulige og plausible, samtidig med at de har den rette form som en historie eller narrativ beskrivelse

❏ eksisterer i sæt, der systematisk er forberedt på at eksistere sammen som meningsfulde alternativer til hinanden.


Scenariernes betydning ligger primært i deres funktion som et tværfagligt medie, der kombinerer videnskabelig vidensproduktion inden for forskellige områder (f.eks. nye teknologier, bæredygtighed, innovationsforskning) og forbinder den med de politiske beslutningstageres vidensgrundlag (især fra administrationen) 3