Om konsortiet

Eolas S.L., Spanien

EOLAS S.L. tilbyder services og support til virksomheder, organisationer og enheder inden for 3 hovedområder, til en bred vifte af krav og behov fra støtte til projekter, forretningsudvikling og rådgivning til innovation. EOLAS S.L. er grundlagt af et team af fagfolk med mere end 20 års erfaring i idégenerering, identifikation af finansieringsordninger, forslagsudarbejdelse, partnersøgning og ledelse af internationale, europæiske, nationale og regionale projekter. Den kombinerer viden og erfaring inden for økonomi, innovation og virksomhedsorganisation med ingeniørvidenskab, hvilket giver virksomheden mulighed for at integrere både den tekniske koordinering og de økonomiske aspekter af projektledelse.

Syddansk Universitet, Danmark

Syddansk Universitet er det 3. største universitet i Danmark. Det har fem fakulteter med 31.000 studerende – hvoraf 20% er internationale – og 3.400 ansatte fordelt på fem regionale campusser. Institut for Marketing & Management (IMM) er en afdeling under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Dets Center for Integrerende Innovationsledelse bygger bro mellem to fakulteter: Samfundsvidenskab og Ingeniørvidenskab. Centret anvender en tværfaglig tilgang, fordi forståelse og fremme af innovation fra den første idé til kommercialisering kræver en kombination af ingeniørvidenskab, ledelse og markedsføring.

Asociacion de Idustrias de Conocimiento y Tecnologia, Spanien

GAIAs mission er at sætte skub i udviklingen og væksten i ingeniør-, rådgivnings-, elektronik-it- og telekommunikationssektorerne og at fremme assimilering og effektiv brug af sektorens teknologier med det formål at samarbejde i udviklingen af Informations- og Vidensamfundet. Det er også en regional klynge, og den fremmer netværket med de vigtigste interessenter i Baskerlandet, og politik og IKT-implementering til industrien i regionen. GAIA repræsenterer ICTA-sektoren (videns- og anvendte teknologier), som udgør en konkurrencefordel til at fremskynde transformationen af virksomheder, territorium og samfund med det formål at positionere Baskerlandet i den nye økonomi.

GREEN INNOVATION GROUP A/S, Danmark

Hovedmålet for Green Innovation Group A/S er “at gøre grøn forretning til en god forretning”. Green Innovation Group A/S bemærkede, at der er behov for samarbejde mellem kommuner, ministerier, fonde, styrelser og store virksomheder for at nå dette mål og finde mere bæredygtige alternativer til deres organisation. Virksomheden leverer således ydelser, som er med til at accelerere den grønne omstilling ved at matche reelle behov i den private og offentlige sektor med grønne innovative løsninger. Dette omfatter forbindelsen mellem grønne startups og etablerede virksomheder for at sætte skub i grønne innovationsændringer. Green Innovation Group A/S opererer i 8 EU-partnerlande.

bwcon, Tyskland

bwcon GmbH (bwcon) blev grundlagt i 2014 og er den kommercielle afdeling af bwcon e.V, et netværk med mere end 700 medlemmer bestående af startups, SMV’er og virksomheder fra områderne energi, mobilitet, produktion, og sundhed. I dag er bwcon Baden-Württembergs førende facilitator for innovation i teknologisektoren. For at være mere præcis koordinerer bwcon teknologioverførslen fra forskning til industri ved at starte med koncepter på et tidligt stadie på universiteter, såsom Opportunity Recognition Workshops for ph.d.-kandidater og forskere fra IKT-sektoren. bwcon arrangerer også sommerakademier, hackathons og idéfabriksworkshops for studerende med forskellige moduler, der er relevante for sensibilisering af iværksætteri såsom designtænkning, effektuering, forretningsmodellering, prototyping eller lean startup-metoden. For etablerede virksomheder tilbyder bwcon ydelser, der understøtter dem i deres innovationsstrategi.

Hochschule der Medien, Tyskland

Hochschule der Medien (HdM) i Stuttgart er en offentlig videregående uddannelsesinstitution (finansieret af delstaten Baden-Württemberg), der uddanner mediespecialister til virksomheder, organisationer og institutioner. Det dækker et bredt spektrum af medieekspertise; for eksempel fra trykte medier til elektroniske medier eller fra biblioteksvidenskab til reklame. Omkring 30 akkrediterede bachelor- og kandidatuddannelser afspejler denne mangfoldighed. I øjeblikket er mere end 5000 studerende registreret på universitetet. Som erhvervsakademi har HdM et særligt fokus på akademisk uddannelse med stærke forbindelser til regionale og nationale virksomheder.